Archive for março 2nd, 2012

02/03/2012

Picky? Forget it!


What is said, is said

Mi guardo (Jaime Scatena) + G. E. Einarsson + R. Lichteinstein

via Eu disse! Eu disse? « Multigraphias.

%d blogueiros gostam disto: